Skip to main content
เกี่ยวกับออเดอร์
question
ถ้ายังไม่พร้อมรับอาหารขณะที่คนขับมาถึงจุดนัดแล้ว สามารถให้คนขับรอได้หรือไม่
คำตอบของเรามีประโยชน์กับคุณ?
Return to top